Nu het aantal toegestane bezoekers van de kerkdiensten is verruimd naar 100, is het weer mogelijk om gemeenteleden uit te nodigen voor het bezoeken van de kerkdiensten. Het is van belang dat u zich vooraf aanmeldt, omdat het duidelijk moet zijn wie er wanneer een dienst heeft bezocht.
U kunt zich opgeven via de website. Hierbij kunt u aangeven welke datum en morgen of middagdienst uw voorkeur heeft.
De kerkvoogdij zal proberen u in te delen n.a.v. uw voorkeur. Mocht dit niet lukken, dan wordt u uitgenodigd om op een andere datum naar de kerk te komen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

In de week voor de kerkdienst zult u uiterlijk op donderdagavond per mail of telefonisch een uitnodiging krijgen. Als u uitgenodigd wordt, is het wel de bedoeling dat u ook komt, anders had er een ander in uw plaats kunnen gaan. Kunt u niet wegens ziekte of vakantie op de datum die u van ons terug krijgt, wilt u zich dan ook afmelden? Dit kan op dezelfde manier als het aanmelden.

Het is van belang dat u goed nota neemt van onderstaande informatie:

1. Wanneer thuis blijven?

Indien u een van onderstaande 5 vragen met ‘ja’ beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak voor het kerkbezoek.

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

2. Persoonlijke hygiëne en instructies

We wijzen er op dat de hierna genoemde persoonlijke hygiëne en instructie in acht moeten worden genomen.

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) vervoer, na het schoonmaken, na aanraking van derden.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.

3. Procedures en voorwaarden

 • De uitnodigingen worden verstuurd n.a.v. de aanmeldingen op de website, waarbij gemeenteleden een voorkeur aan kunnen geven voor een bepaalde datum en morgen- of middagdienst.
 • Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en gemeenteleden van 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep volgens het RIVM. Hen wordt aangeraden thuis te blijven. Mochten zij de diensten toch willen bezoeken, dan is dit op eigen risico.
 • Gezinnen houden zich aan het aantal dat ze hebben opgegeven.
 • Wanneer er na opgave er omstandigheden zijn dat men niet kan komen, wordt dit zo spoedig als mogelijk via de website of aan één van de ouderling-kerkvoogden (H. Brands of R. Post) doorgegeven, zodat er nog gelegenheid is om anderen uit te nodigen.
 • Wanneer er een doopdienst is zullen familie en kennissen van de doopouder eerst worden uitgenodigd, (eventueel) aangevuld met andere gemeenteleden tot een maximum van 30 personen.
 • Vakantiegangers/gasten worden niet toegelaten.

4. Verkeer tijdens de dienst

 • Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal.
 • Binnenkomst wordt door koster gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Pastorale eenheden blijven bij elkaar.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Bij binnenkomst desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de koster.
 • Bij vertrek gestructureerd en op aanwijzing van de koster vertrekken uit de kerk.
 • Bij de gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en psalmboeken mee naar huis.

Bovenstaande informatie is onderdeel van het protocol dat voor onze gemeente geldt.

Mocht u vragen hebben n.a.v. het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ouderling-kerkvoogd R. Post (tel. 06-11353887) of ouderling-kerkvoogd H. Brands (tel. 06-22083482).