Door het coronavirus is het helaas nog steeds niet mogelijk om deze maand de voorjaarsbazar te houden. Er zijn door verschillende gemeenteleden al wel acties gehouden om geld voor de kerk bijeen te brengen. De bazar is voor de kerk namelijk een belangrijke inkomstenbron. De bazarcommissie heeft daarom het idee opgevat om het van maandag 19 april t/m vrijdag 14 mei mogelijk te maken om geld voor de bazar over te maken naar de kerk. Iedereen die geld heeft ingezameld door middel van acties, of geld wil overmaken ten behoeve van de bazar kan dit op verschillende manieren doen:

– Via de website:

– Overmaken op de bankrekening van de Stichting Vermogensbeheer HHG Moria (NL03RABO0396 6065 20) onder vermelding van ‘Gift bazar‘.

De opbrengst zal op zaterdag 15 mei bekend gemaakt worden.

Namens de bazarcommissie alvast hartelijk bedankt!