Door het coronavirus is het helaas niet mogelijk om deze maand de najaarsbazar te houden. Er zijn door verschillende gemeenteleden al wel acties gehouden om geld voor de kerk bijeen te brengen. De bazar is voor de kerk namelijk een belangrijke inkomstenbron. De bazarcommissie heeft daarom het idee opgevat om het van dinsdag 10 november t/m zaterdag 5 december mogelijk te maken om geld voor de bazar over te maken naar de kerk. Iedereen die geld heeft ingezameld door middel van acties, of geld wil overmaken ten behoeve van de bazar kan dit op verschillende manieren doen:

– Overmaken op de bankrekening van de Stichting Vermogensbeheer HHG Moria (NL03RABO0396 6065 20) onder vermelding van ‘Gift bazar‘.

De opbrengst zal op zaterdag 5 december bekend gemaakt worden.

Namens de bazarcommissie alvast hartelijk bedankt!