De bazar heeft het mooie bedrag van 11.115 euro opgebracht. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd wordt – na de Heere – hartelijk dank gezegd.