Berichtgeving rondom het Corona-virus

 

Update 20 Augustus 2021

LET OP: het bezoeken van de kerkdiensten is op eigen risico. Wij vragen u dringend om de kerkdiensten NIET te bezoeken wanneer u of één van uw huisgenoten klachten heeft die kunnen wijzigen op het coronavirus.

U kunt thuis meeluisteren met de livestream via de website (https://www.hhgmoria.nl/live-stream). Als u op de livestreamknop drukt, krijgt u een foutmelding met de opmerking: bekijk deze video op YouTube. Klik dan nog een keer op deze regel om de livestream via YouTube te kunnen bekijken. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

U kunt uw collectegift via de site overmaken (https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte). Het is ook mogelijk om uw gift per bank over te maken. Dit kan naar bankrekeningnummer NL03 RABO 0396 606 520 ten name van St. Vermogensbeheer HHG Moria te Urk. Vermeld bij de omschrijving a.u.b. dat het om een gift ten behoeve van de collecte gaat.
Het overmaken van een collectegift naar de diaconie kan naar bankrekeningnummer NL26 RABO 0144 1900 87.

Hartelijke groet, en allen Gods bewarende hand en nabijheid toegebeden.

Uw en jullie kerkenraad.

PS: Kijk regelmatig op de website en deel de informatie zoveel mogelijk. De laatste update wordt in het rood weergegeven en is van toepassing!