Wat doen we op de tweedaagse van de 12+?

´Strijdvaardig´ is het thema waarvan onze 12+ jongeren iets hebben gevoeld en waarover zij hebben gehoord tijdens de tweedaagse. Voor de tweede keer mochten we nu voor zo’n 30 jongeren deze activiteit organiseren! We zijn om dit mogelijk te maken, naar een keurig verblijf gegaan waar gezorgd werd voor eten, drinken en slaapgelegenheid.
Bij aankomst werden de slaapzalen door onze jongeren klaargemaakt. Terwijl ondertussen een BBQ en een ‘strijdparcours’ werd klaargezet. Na het eten werd gelezen uit het Bijbelboek Excodus. Het strijdtoneel tussen de Amalekieten en het volk van Israël werd geschetst die plaatsvond onder aanvoering van Mozes, Aaron en Hur waarbij Jozua streed tegen de vijanden. Bijzonder was het dat de vijand hier juist de kinderen, de jongeren en de oudsten aanviel. He, dat is onze tijd ook zo, toch? Enne, als de staf omlaag ging was de vijand machtig! Als die omhoog bleef was Jozua met zijn mannen machtig. Dat betekent dat wij ook het van Boven moeten blijven verwachten! Daarom; blijf bidden tot de HEERE!

Rondom dit scoutingverblijf, gelegen tussen een boomrijke omgeving, lieten onze jongeren hun ‘strijdvaardigheid’ zien. Twee teams namen het tegen elkaar op waarbij het team met de kortste speeltijd de strijd won: ‘vliegend tapijt, tijgeren, touwklimmen, helmen race,  ringgooien’ maar ook waterdragen’ waren enkele strijdonderdelen.

Rondom het kampvuur hebben we een aantal prachtige liederen van strijd en overwinning gezongen. En werd de avond afgesloten rondom een overdenking uit Hebreën 12: een wolk van getuigen. Simson was een van die getuigen. Hij droeg een teken, lang haar, dat hem kenmerkte. Ook jij draagt een teken! Simson was iemand die vaak door wellusten gedreven werd. Zo zijn wij ook. We lezen pas dat hij in de tempel van Dagon en geheel blind tot God bidt om nog eenmaal kracht te ontvangen om (Z)zijn vijanden te verslaan. Het blijft een strijd om niet eerst aan mij zelf te denken maar juist eerst aan de ander. Het thema van deze tweedaagse is ‘strijdvaardig’. Als team heb je immers ook ieder teamlid nodig om de overwinning te behalen. God roept jouw door het teken dat jij en ik draag te getuigen van Hem. Doe ik/jij dat?

De volgende morgen hebben we de slaapzalen opgeruimd en werd het ontbijt geregeld. Een Yaris was als een cadeautje ingepakt met closet papier. Opnieuw hebben we vanwege het heerlijke weer buiten gegeten.

Het ontbijt werd afgesloten met een paar vragen:
Heb je weleens iets verloren?
Hoe voelt het eigenlijk om te winnen? En, .. stel dat je altijd verliest?

Er werd gelezen uit 2 Timotheüs 2 waaruit blijkt dat je alleen de kroon krijgt als je wettelijk gestreden hebt. Ook Genesis 3:15, de moederbelofte blijkt strijd tussen het vrouwen- en slangenzaad. Welk zaad ben ik zoals ik geboren ben? Welke partij strijd ik? Overwint die straks? Hoe kan ik in de winnende partij belanden? In Romeinen 8 het laatste gedeelte blijkt dat er Eén, Jezus Christus de Overwinnaar der wereld is. We leerden tenslotte dat je daarvoor de geestelijke wapenrusting nodig hebt zoals dat staat in Efeze 6: 10-18.

We ruimden vervolgens alles op en vertrokken naar Almere waar we een ‘strijdhaftige’ uitrusting aantrokken en een aantal duels paintballen uitspeelden. Twee teams streden tegen elkaar waarbij je bij twee maal een ‘hit’ het veld moest ruimen tot het volgende potje startte. De 150 kogels werden goed benut die elk had.

Zoals eerder genoemd zijn we als leiding de Heere dankbaar dat de tweedaagse goed is verlopen zonder ruzie of ongelukken.
Maar vooral hopen we vurig dat onze jongeren hebben gevoeld hoe je alleen ‘strijdvaardig’ kunt zijn in de kracht van de HEERE.