Met ingang zondag 21 maart is de manier van uitnodigen voor het bijwonen van de kerkdiensten gewijzigd.

In plaats van het aanmelden via de website, wordt u voor één van beide diensten uitgenodigd. De verdeling vindt plaats op basis van uw achternaam.

Wekelijks zal er gewisseld worden, zodat u de ene week bent uitgenodigd voor de morgendienst en de andere week voor de middagdienst.

Gemeenteleden die op zondag moeten werken, maar toch in de gelegenheid zijn om een dienst bij te wonen, kunnen zelf kiezen of ze naar de morgen- of middagdienst komen.
Dit geldt ook voor degenen die een gezin met kleine kinderen hebben en waarvan één van de ouders moet oppassen.

We doen een dringend verzoek aan de gemeente om u te houden aan het rooster, zodat iedereen één keer per zondag naar de kerk kan komen.

Rooster komende tijd:

Datum Morgendienst Middagdienst
Donderdag 13 mei A-L M-Z
Zondag 16 mei A-L M-Z
Zondag 23 mei M-Z A-L
Maandag 24 mei M-Z geen dienst
Zondag 30 mei A-L M-Z
Zondag 7 juni M-Z A-L

Het is van belang dat u goed nota neemt van onderstaande informatie:

1. Wanneer thuis blijven?

Indien u een van onderstaande 5 vragen met ‘ja’ beantwoordt, kom dan niet naar de kerkdienst.

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

2. Persoonlijke hygiëne en instructies

We wijzen er op dat de hierna genoemde persoonlijke hygiëne en instructie in acht moeten worden genomen.

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) vervoer, na het schoonmaken, na aanraking van derden.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.

3. Procedures en voorwaarden

 • Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en gemeenteleden van 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep volgens het RIVM. Hen wordt aangeraden thuis te blijven. Mochten zij de diensten toch willen bezoeken, dan is dit op eigen risico.

4. Verkeer tijdens de dienst

 • Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal.
 • Binnenkomst wordt door koster gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Pastorale eenheden blijven bij elkaar.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Er wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.
 • Bij binnenkomst desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de koster.
 • Bij vertrek gestructureerd en op aanwijzing van de koster vertrekken uit de kerk.
 • Bij de gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en psalmboeken mee naar huis.

Bovenstaande informatie is onderdeel van het protocol dat voor onze gemeente geldt.