D.V. aankomend voorjaar is het mogelijk om met gemeenteleden (en eventueel van buiten de gemeente als er te weinig deelnemers uit onze gemeente zijn) naar Israël te gaan.
De 10-daagse reis wordt verzorgd door Israël Idoed Reizen.

Welke plaatsen worden bezocht?

Dit stellen we helemaal in overleg met elkaar samen aan de hand van het basisprogramma.
We willen in elk geval een link leggen met het boek Openbaringen; ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’ wat in het winterseizoen behandeld wordt.

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, deze worden tijdens de presentatie besproken.

Ga mee met deze gemeentereis naar het beloofde land!
Een gemeentereis in saamhorigheid en verbinding, gebaseerd op en geïnspireerd door het Woord van God. Om inzicht te krijgen in het leven van onze aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jakob.

Op ontdekking naar Bijbelse plaatsen!

Informatie kan verkregen worden bij Meindert de Boer tel. 0648132308
Op D.V. woensdag 21 november zal er vanaf 20.00 uur een presentatie worden gehouden in de benedenzaal van ons kerkgebouw.

 

israelidoedreizen