De week na Pinksteren staat er weer een nieuwe bijbel vertelling online. Ging het vorige week over de uitstorting van de Heilige Geest en de bekering van 3000 mensen op deze dag, deze week gaan we vertellen over de genezing van een verlamde die bij de tempel zat.

Zitten jullie er weer klaar voor?