Een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals bijvoorbeeld de Hersteld Hervormde Kerk, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting. De Belastingdienst heeft ook de Hersteld Hervormde Kerk aangewezen als ANBI. Daardoor heeft de kerk het belastingvoordeel gekregen. De voorwaarde is dat er transparantie gegeven wordt op de website. Hieronder vindt u de ANBI-informatie van de kerk, de diaconie en de Stichting Vermogensbeheer.

De Stichting Vermogensbeheer HHG Moria te Urk beheert alle vermogensrechtelijke aangelegenheden, de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente.

De ANBI-informatie van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Moria is hier te downloaden.

De ANBI-informatie van de Hersteld Hervormde Gemeente Moria is hier te downloaden.

De ANBI-informatie van de St. Verm. HHG Moria te Urk is hier te downloaden.