Het kerkblad verschijnt eens per maand en staat onder redactie van:
Ouderling-scriba W.W de Vries
Ouderling-kerkvoogd R. Post
Ouderling J.G. Pruiksma
Mevr. B. Pasterkamp-Bloemert
P. de Vries

Kopij kan worden gestuurd naar kerkblad@hhgmoria.nl. In het kerkblad staat vermeld wanneer het volgende kerkblad zal worden uitgegeven en wat de uiterlijke inleverdatum van kopij is.