Het kerkblad verschijnt eens per maand en staat onder redactie van:
ds. J.L. Schreuders
Oud-Ouderling J.G. Pruiksma
Oud-Ouderling P. de Vries
Mevr. B. Pasterkamp-Bloemert.

Kopij kan worden gestuurd naar kerkblad@hhgmoria.nl. In het kerkblad staat vermeld wanneer het volgende kerkblad zal worden uitgegeven en wat de uiterlijke inleverdatum van kopij is.