Kerkgebouw

Lange Dam 2
8321 XV Urk
0527-239235

contact hhgmoria

Predikant

Vacant

Consulent
Ds. A. de Groot
Drieroeder 2
8281 HR Genemuiden
038-3030205

Vertrouwenspersoon

Kerkenraad

W.W. de Vries (scriba)
Hooiland 48
8321 CX Urk
06-20607352
scriba@hhgmoria.nl

Diaconie

R.P. van den Berg (secretaris)
Vlet 19
8321 EH Urk
06-10852797
diaconie@hhgmoria.nl

Kostersechtpaar

W.W. de Vries en A.J. de Vries-Ras
Hooiland 48
8321 CZ Urk
06-20607352
koster@hhgmoria.nl

Voor vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met info@customyou.nl