Nieuws

Nooit vergeten

“Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, de melaatse” (Matth. 26:6) Als de Heere Jezus rond de grote feesten in Jeruzalem was, vond Hij voor de nacht vaak een gastvrij onthaal een…

Welvaart

Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. (3 Joh. vers 2) ‘Is het een jongetje of een meisje? Ach, het maakt eigenlijk ook niet uit, als…

Hij volmake u!

De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat…