Nieuws

Mij dorst!

“Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.” (Johannes 19:28) Wij weten uit de evangeliën, dat Jezus bij het begin van de kruisiging geweigerd heeft te…