Nieuws

Onze keuze

Onze keuze “Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen.” (Lukas 10:42) ‘Doch’  – dat wijst op een tegenstelling. Maria staat hier tegenover Martha. Terwijl Martha haar verwijten uitspreekt over Maria, laat de Heere Jezus horen…

Uw doel in 2024

“Maar één ding is nodig…” Lukas 10:42 Een jaarwisseling gaat niet alleen om feestelijkheden en tradities. Het is ook (vooral) tijd van be­zin­ning. We kijken terug. Als gemeen­te denken we zéker terug aan hen die…

Overbezorgd

“Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen…” Lukas 10:4 Als we altijd druk zijn, zitten we er naast. Immers, de Heere Jezus zegt: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast…

(Zelf)verdediging?

En Jezus zeide tot haar: ‘Martha, Martha…’ Lukas 10:41 Martha voelde zich alleen staan. Ze liep zich het vuur uit de sloffen om te zorgen voor een goede ontvangst van Jezus en Zijn discipelen, maar…

Verwijten

“Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen?” (Lukas 10:40) Wat heeft Martha het geweldig druk! Ineens moet ze voor minstens dertien gasten zorgen. Ze vliegt van hot naar…

Druk, druk, druk

“Doch Martha was bezig met veel dienens” (Lukas 10:4) ‘Hoe gaat het?’ ‘Ja, goed hoor, maar wel druk!’ Wie herkent het niet? Druk voor school, druk met werk, druk met vrienden. Dan eindelijk vakantie, tot…

Aan Zijn voeten

“… Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus Zijn Woord hoorde.” (Luk. 10:39) De Heere Jezus is weer met Zijn discipelen bij Jeruzalem aangekomen, om daar één van de godsdienstige feesten te vieren….