Eens per 2 jaar wordt er aan de gemeenteleden een gemeentegids verstrekt. Het doel van de gemeentegids is om u alle gegevens over de gemeente te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn. Ook is het doel om u te wijzen op het werk dat in de gemeente wordt verricht en uw betrokkenheid daarvoor te vragen. Alle zaken die met de gemeente verband houden, zijn op een overzichtelijke wijze vermeld. Daarbij zijn alle adressen vermeld van hen die bij het werk in de gemeente betrokken zijn.

De gemeentegids is voor het laatst in oktober 2022 uitgegeven en geldt voor de jaren 2022-2024.