De financiën en goederen van de gemeente worden beheerd door de Stichting Vermogensbeheer. Het bestuur bestaat uit:

T. van Veldhuisen (voorzitter)
J. Brands (secretaris)
E. Jansen (penningmeester)
J. Pasterkamp
K.T. Ras

Postadres:
Stichting Vermogensbeheer HHG Moria te Urk
p/a Rotholm 15
8321 DG Urk

Bankrekeningnummer:
NL03 RABO 0396 6065 20

De ANBI-informatie van de St. Verm. HHG Moria te Urk is hier te downloaden.

Kerkvoogdij

De twee ouderling-kerkvoogden, L. Bakker en R. Post, vormen samen met de leden van de Stichting Vermogensbeheer, de kerkvoogdij.

Collecterooster

Het collecterooster voor 2024 is hier te downloaden.

Collectebonnen

Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van collectebonnen. De bonnen zijn verkrijgbaar in de volgende waarden:
€ 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00.
De bonnen kunnen besteld worden via https://www.hhgmoria.nl/winkel