Korte geschiedenis van Zondagsschool ‘Het Levende Water’.

De Hervormde Gemeente ‘De Bron’ bestaat officieel sinds 1980. In 1987 heeft ‘De Bron’ nog steeds geen eigen zondagsschool. Door de komst van ds. A.W. van der Plas verandert dat. Binnen drie maanden na zijn bevestiging wordt onder zijn leiding in een vergadering op 22 december 1987 een eigen zondagsschool voor ‘De Bron’ opgericht. In april 1988 krijgt de zondagsschool de naam ‘Het Levende Water’.

In het begin komen drie groepen samen in het kerkgebouw van ‘De Bron’. Al snel is er ruimte tekort. Gelukkig kan schoolvereniging ‘Rehoboth’ voorzien in enkele lokalen in de prinses Beatrixschool. De zondagsschool brengt de kinderen van de gemeente bij elkaar. Dat heeft ook een positieve uitwerking op het bezoek van de kinderclubs.

Na het vertrek van ds. Van der Plas neemt ds. A. Beens de voorzittershamer over. De zondagsschool begint haar draai binnen de landelijke zondagsscholenbond te vinden. ‘Het Levende Water’ sluit zich aan bij de streek Zwolle en ook wordt er een kadercursus georganiseerd. Langzaam groeit de zondagsschool van 100 naar 120 leerlingen.

De zondagsschool verwelkomt dhr. J. van Veldhuisen als nieuwe voorzitter na het vertrek van ds. Beens. Ook na de komst van ds. J.R. Volk zal Van Veldhuisen voorzitter blijven. De zondagsschool staat nu op eigen benen. Wel is bij elke vergadering een vertegenwoordiger van de kerkenraad aanwezig. In deze tijd verhuist de zondagsschool van de Prinses Beatrixschool naar de Groen van Prinstererschool. Bij het twaalfenhalfjarig jubileum in 2000 vertelt dhr. Van Veldhuisen voor het laatst. Dhr. C.P. Bakker volgt hem op als voorzitter.

Na de scheuring van 2004 besluiten de leidinggevenden de zondagsschool samen voort te zetten. Het belangrijkste is dat de kinderen het evangelie wordt verteld. Het aantal leidinggevenden en de vieringen zullen eerlijk verdeeld worden over beide gemeentes. Vanaf nu zal de zondagsschool zowel de Hervormde Gemeente ‘De Bron’ als de Hersteld Hervormde Gemeente ‘Moria’ dienen. Wanneer dhr. Bakker scriba wordt, neemt dhr. T. Verheij eind 2009 het roer over. Begin 2013 viert Zondagsschool ‘Het Levende Water’ haar 25-jarig bestaan.

Waar en wanneer zondagsschool?

Iedere zondagmiddag houden we van half drie tot half vier zondagsschool in de Groen van Prinsterer. Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn hartelijk welkom.

Onze zondagsschool telt vijf groepen:
Groep 1: kinderen van 5 jaar.
Groep 2: kinderen van 6 en 7 jaar.
Groep 3: kinderen van 8 jaar
Groep 4: kinderen van 9 en 10 jaar
Groep 5: kinderen van 11 en 12 jaar

Vier keer per jaar hebben we zondagsschool in de kerk. Dit doen we om de beurt in De Bron en in de Moria. Ieder jaar openen wij het seizoen in de kerk en dan nemen de oudste kinderen afscheid van de zondagsschool. Het Kerstfeest is één van de hoogtepunten in het jaar. Alle kinderen leveren daar een bijdrage aan. De zondag voor het Kerstfeest hebben we de gebruikelijke oefenzondag. Het Paas- en Pinksterfeest vieren we om beurten ook in de kerk. Op deze manier willen wij ouders en belangstellenden betrekken bij het werk op de zondagsschool. Het is zo belangrijk dat onze kinderen bekend worden met het Woord van God. In de eerste plaats ben u als ouders verantwoordelijk om dat uw kinderen mee te geven. In de tweede plaats hebben wij als leidinggevenden een hoge roeping om het Woord van God door te geven aan de kinderen van de gemeente, voorbereidend naar de catechese van 12 jaar en ouder. Dat betekent dat de zondagsschool steeds minder een evangelisatiemiddel is, maar steeds meer een leerlijn als voorbereiding naar de catechisatie.

Contactpersonen leidinggevenden:

Groep 1: Jacoba de Boer, tel. 0527-685881
Groep 2: Gerdien Ras, tel. 0527-795012
Groep 3: Marja Kaptijn, tel. 0527-687522
Groep 4: Alice Bakker, tel. 0527-681050
Groep 5: Teunis Verheij, tel. 0527-686073