Thema: "Het is genoeg" 1. Het wapenbezit 2. De wapenvoorraad 3. Het wapengebruik 4. De wapenrusting
Thema: "Zie, Mijn Knecht" 1. Wat zie je aan Hem? 2. Wat zie je in Hem?
Thema: “Een Avondmaalwaardig gemeenteleven" 1. in eenheid 2. in vrijheid 3. in reinheid
Thema: “Het was nacht” 1. voor Judas 2. voor Jezus
Thema: “Veilig achter het bloed” 1. De engel 2. Het lam 3. Het kind Tekst: Exodus 12:13 13. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen…
Thema: “Een confronterende vraag” 1. De vraag van Jezus 2. De vraag van de discipelen 3. De vraag van Judas Tekst: Mattheüs 26:21-25 21. En toen zij aten, zeide Hij:…
Thema: “De ware avondmaalganger” 1. Gelooft in Christus 2. Beproeft zichzelf 3. Komt met eerbied
Thema: “De satan in Judas’ hart” 1. Hij komt naar binnen 2. Hij is binnen 3. Hij komt naar buiten Tekst: Lukas 22:3-6 3. En de satan voer in Judas,…
Thema: “Waarom dopen wij kinderen?” 1. Ze horen bij Christus 2. Ze mogen bij Christus horen 3. Ze moeten bij Christus horen
19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die…
Thema: "Wat zegt de Heilige Doop?" 1. Bij Wie je hoort 2. Wat je kunt krijgen 3. Wat er moet gebeuren
1 2 3 30 31 32

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
19-03-2023 17:00 uur Luister
19-03-2023 10:00 uur Luister