Hooglied 8:6a

26 september 2021
6a. Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm.

Mattheüs 11:20-24

19 september 2021
20. Toen begon Hij de steden in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden: 21. Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo…

1 Samuël 3:19

12 september 2021
19. Samuël nu werd groot; en de HEERE was met hem en liet niet één van al Zijn woorden op de aarde vallen.

Mattheüs 25:6

12 september 2021
6. En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet.

Psalm 119:31

5 september 2021
31. Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE, beschaam mij niet.

Psalm 119:25

5 september 2021
25. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.

Lukas 8:43-44

1 september 2021
43. En een vrouw die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen…

Handelingen 5:39

29 augustus 2021
39. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.

Johannes 15:5

29 augustus 2021
5. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

Handelingen 13:38-52

22 augustus 2021
38. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39. En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de…

2 Korinthe 5:1

22 augustus 2021
1. Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.

1 Samuël 23:16, 19 en 27

15 augustus 2021
16. Toen maakte zich Jónathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud; en hij versterkte zijn hand in God. 19. Toen togen de Zifieten…

Hooglied 5:16

15 augustus 2021
16. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van Jeruzalem.

Openbaring 8:6

8 augustus 2021
6. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

1 Johannes 2:15-17

8 augustus 2021
15. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16. Want al wat in…

Habakuk 2:14

1 augustus 2021
14. Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekenne, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

2 Koningen 6:1-7

1 augustus 2021
1. En de kinderen der profeten zeiden tot Elísa: Zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons te eng. 2. Laat ons toch tot aan…

Markus 5:36c

25 juli 2021
36c. Vrees niet, geloof alleenlijk.

Spreuken 2:7

18 juli 2021
7. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen die oprechtelijk wandelen,
1 2 3 21 22 23

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
26-09-2021 17:00 uur Luister
26-09-2021 10:00 uur Luister