Door het coronavirus is het helaas nog steeds niet mogelijk om deze maand de voorjaarsbazar te houden. Er zijn door verschillende gemeenteleden al wel acties gehouden om geld voor de kerk bijeen te brengen. De bazar is voor de kerk namelijk een belangrijke inkomstenbron. De bazarcommissie heeft daarom het idee opgevat om het van maandag 19 april t/m vrijdag 14 mei mogelijk te maken om geld voor de bazar over te maken naar de kerk. Iedereen die geld heeft ingezameld door middel van acties, of geld wil overmaken ten behoeve van de bazar kan dit op verschillende manieren doen:

– Via de website:

– Overmaken op de bankrekening van de Stichting Vermogensbeheer HHG Moria (NL03RABO0396 6065 20) onder vermelding van ‘Gift bazar‘.

De opbrengst zal op zaterdag 15 mei bekend gemaakt worden.

Namens de bazarcommissie alvast hartelijk bedankt!

Voor de lezing van Ds. J. Koppelaar kunt u zich registeren via onderstaande formulier. Selecteer in de agenda 14 oktober en vul de overige gegevens in.

‘De christenen in de vroege kerk vatten Openbaring 20 letterlijk op. Zij geloofden dat Christus na Zijn  wederkomst 1000 jaar lang met Zijn opgestane kinderen op aarde zal regeren over de volkeren.  Ds .J.Koppelaar uit Katwijk heeft destijds zijn doctoraalstudie aan dit onderwerp gewijd en zal op deze avond het standpunt van de vroege kerk verdedigen. Saillant detail in zijn lezing: In de vroege kerk waren het de ketters die zeiden dat je Openbaring 20 niet letterlijk moest  nemen!’