Donderdag 28 februari wordt er een jongeren avond georganiseerd met als thema ‘Seksualiteit en intimiteit.’
Niet alleen jongeren maar ook ouderen worden opgeroepen om deze avond bij te wonen. In het eerst gedeelte zal spreker en psychosociaal therapeut Wilbert Weerd spreken en daarna zal er een pauze gehouden worden. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Een onderwerp als seksualiteit is misschien niet een onderwerp waar direct over gesproken wordt binnen kerk en gezin.
Uit onderzoeken blijkt verder ook dat in reformatorische kringen regelmatig naar pornografie gekeken wordt. En dat er geworsteld wordt met Gods doel van seksualiteit.

Hoe belangrijk is het dan om op deze avond handvaten te krijgen en je vragen te kunnen stellen over deze onderwerpen.
Voor jou als jongeren om je een duidelijke visie op seksualiteit te geven én voor jouw als vader, moeder, opa en oma, om er over te kunnen praten.

Wilbert Weerd is spreker over thema’s als huwelijk, seksualiteit, verslaving, en pornografie. De avond start om 19:30.

Meer over Wilbert Weerd kun je vinden op de website van “Dichterbij Herstel

Jongerenavond avond Wilbert weerd

Opening jv

Op donderdag 27 september wordt er een startbijeenkomst gehouden voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Wij starten met elkaar in de grote zaal van de kerk en aansluitend spelen we het spel ‘Levens Stratego’. Na afloop eten we nog wat in de kerk en zullen we de avond afsluiten.

De JV organiseert één keer in de twéé maanden een activiteit. Kijk daarvoor op de website of op het publicatiebord in de kerk.

Wij nodigen je graag uit om bij de JV-avonden aanwezig te zijn. We behandelen actuele thema’s of een specifiek onderwerp waar vragen over zijn. We willen samen vanuit de Bijbel laten zien wat het betekent om christen te zijn en welke richtlijnen Gods Woord ons daarvoor geeft. We hopen samen met jullie het gesprek aan te gaan in een vertrouwelijke en open sfeer.

In de pauze is er wat lekkers en aansluitend een leuk spel.

Kom je ook?

Wat doen we op de tweedaagse van de 12+?

´Strijdvaardig´ is het thema waarvan onze 12+ jongeren iets hebben gevoeld en waarover zij hebben gehoord tijdens de tweedaagse. Voor de tweede keer mochten we nu voor zo’n 30 jongeren deze activiteit organiseren! We zijn om dit mogelijk te maken, naar een keurig verblijf gegaan waar gezorgd werd voor eten, drinken en slaapgelegenheid.
Bij aankomst werden de slaapzalen door onze jongeren klaargemaakt. Terwijl ondertussen een BBQ en een ‘strijdparcours’ werd klaargezet. Na het eten werd gelezen uit het Bijbelboek Excodus. Het strijdtoneel tussen de Amalekieten en het volk van Israël werd geschetst die plaatsvond onder aanvoering van Mozes, Aaron en Hur waarbij Jozua streed tegen de vijanden. Bijzonder was het dat de vijand hier juist de kinderen, de jongeren en de oudsten aanviel. He, dat is onze tijd ook zo, toch? Enne, als de staf omlaag ging was de vijand machtig! Als die omhoog bleef was Jozua met zijn mannen machtig. Dat betekent dat wij ook het van Boven moeten blijven verwachten! Daarom; blijf bidden tot de HEERE!

Rondom dit scoutingverblijf, gelegen tussen een boomrijke omgeving, lieten onze jongeren hun ‘strijdvaardigheid’ zien. Twee teams namen het tegen elkaar op waarbij het team met de kortste speeltijd de strijd won: ‘vliegend tapijt, tijgeren, touwklimmen, helmen race,  ringgooien’ maar ook waterdragen’ waren enkele strijdonderdelen.

Rondom het kampvuur hebben we een aantal prachtige liederen van strijd en overwinning gezongen. En werd de avond afgesloten rondom een overdenking uit Hebreën 12: een wolk van getuigen. Simson was een van die getuigen. Hij droeg een teken, lang haar, dat hem kenmerkte. Ook jij draagt een teken! Simson was iemand die vaak door wellusten gedreven werd. Zo zijn wij ook. We lezen pas dat hij in de tempel van Dagon en geheel blind tot God bidt om nog eenmaal kracht te ontvangen om (Z)zijn vijanden te verslaan. Het blijft een strijd om niet eerst aan mij zelf te denken maar juist eerst aan de ander. Het thema van deze tweedaagse is ‘strijdvaardig’. Als team heb je immers ook ieder teamlid nodig om de overwinning te behalen. God roept jouw door het teken dat jij en ik draag te getuigen van Hem. Doe ik/jij dat?

De volgende morgen hebben we de slaapzalen opgeruimd en werd het ontbijt geregeld. Een Yaris was als een cadeautje ingepakt met closet papier. Opnieuw hebben we vanwege het heerlijke weer buiten gegeten.

Het ontbijt werd afgesloten met een paar vragen:
Heb je weleens iets verloren?
Hoe voelt het eigenlijk om te winnen? En, .. stel dat je altijd verliest?

Er werd gelezen uit 2 Timotheüs 2 waaruit blijkt dat je alleen de kroon krijgt als je wettelijk gestreden hebt. Ook Genesis 3:15, de moederbelofte blijkt strijd tussen het vrouwen- en slangenzaad. Welk zaad ben ik zoals ik geboren ben? Welke partij strijd ik? Overwint die straks? Hoe kan ik in de winnende partij belanden? In Romeinen 8 het laatste gedeelte blijkt dat er Eén, Jezus Christus de Overwinnaar der wereld is. We leerden tenslotte dat je daarvoor de geestelijke wapenrusting nodig hebt zoals dat staat in Efeze 6: 10-18.

We ruimden vervolgens alles op en vertrokken naar Almere waar we een ‘strijdhaftige’ uitrusting aantrokken en een aantal duels paintballen uitspeelden. Twee teams streden tegen elkaar waarbij je bij twee maal een ‘hit’ het veld moest ruimen tot het volgende potje startte. De 150 kogels werden goed benut die elk had.

Zoals eerder genoemd zijn we als leiding de Heere dankbaar dat de tweedaagse goed is verlopen zonder ruzie of ongelukken.
Maar vooral hopen we vurig dat onze jongeren hebben gevoeld hoe je alleen ‘strijdvaardig’ kunt zijn in de kracht van de HEERE.

Strijdvaardig

Op 13 en 14 april organiseert het jeugdwerk een jeugdweekend voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar met als thema “Strijdvaardig”. Dit jaar gaan we naar de scouting in Dronten.
Hier vind je alle informatie die je nodig hebt. Voor vragen kun je terecht bij één van de jeugdleiders.

Activiteiten

  • BBQ
  • Spellen
  • Kampvuur, zingen, marshmallows roosteren
  • Interactieve Bijbelstudie
  • Junior paintball in Almere

Belangrijke informatie

Kosten: 25,- p.p. vrijdag 13 april contant betalen bij jeugdleider Teun de Vries.
Waar: Scouting bij Flevo-Scouts in Dronten
Datum: 13 en 14 april

aanmeld optie gesloten

We vertrekken op vrijdag om 16:00 uiterlijk bij de kerk richting Dronten. Op zaterdag zullen we rond 17:00 weer terug gaan naar Urk

Wat moet je zeker meenemen

  • Je bijbeltje
  • Slaapzak
  • luchtbed
  • toiletspullen
  • kleren en schoenen die vies mogen worden

Voor vragen kun je contact opnemen met 1 van de jeugdleiders.

Op d.v. 08 maart is er een jongerenavond in de Moria kerk met spreker Wilfred Kols.

Zeventien jaar achtereen pleegt hij overvallen en inbraken, vaak met behulp van een pistool. In de cel komt de nu 42-jarige Wilfred Kols tot geloof. Nu waarschuwt hij anderen voor het gevaar van drank, drugs en het afglijden richting criminaliteit. „In de gevangenis heb ik mijn beste tijd gehad. Terroristen, kapers en Molukse activisten waren mijn helden, maar ik heb daar een andere Held gekregen.

Aanvang: 19:30
In de pauze kunt u een bij de keuken terecht voor drinken, thee of frisdrank met een versnapering.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.

Wist u dat er dit najaar een boek verschijnt van zijn boeiende levensverhaal. Onze eigen Urker Lucia de Vries is hier de ghostwriter van en zal in het najaar verschijnen bij uitgever Gideon.

poster-jongerenavond