Op zondag 30 oktober 2022 heeft ds. M. van Reenen gepreekt over Johannes 3:16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Het thema van de preek was “Het evangelie in een notendop”.
De volgende punten werden bepreekt:
1. Gods liefde
2. Gods wereld
3. Gods Zoon
4. Gods leven

Zoals het thema als aangeeft, is deze preek een korte samenvatting van het evangelie. Deze preek heeft daarom een belangrijke plek op de website gekregen.

De preek is na te luisteren als audiobestand via deze link.

Op YouTube is de preek na te kijken/luisteren via onderstaande link: