Het is weer mogelijk om gemeenteleden uit te nodigen voor het bezoeken van de kerkdiensten. Het is van belang dat u zich vooraf aanmeldt, omdat het duidelijk moet zijn wie er wanneer een dienst heeft bezocht.
U kunt zich opgeven via de website. Hierbij kunt u aangeven welke datum en morgen of middagdienst uw voorkeur heeft.
De kosters zullen proberen u in te delen n.a.v. uw voorkeur. Mocht dit niet lukken, dan wordt u uitgenodigd om op een andere datum naar de kerk te komen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

In de week voor de kerkdienst zult u uiterlijk op donderdagavond per mail of telefonisch een uitnodiging krijgen. Als u uitgenodigd wordt, is het wel de bedoeling dat u ook komt, anders had er een ander in uw plaats kunnen gaan. Kunt u niet wegens ziekte of vakantie op de datum die u van ons terug krijgt, wilt u zich dan ook afmelden? Dit kan op dezelfde manier als het aanmelden.

Het is van belang dat u goed nota neemt van onderstaande informatie:

1. Wanneer thuis blijven?

Indien u een van onderstaande 5 vragen met ‘ja’ beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak voor het kerkbezoek.

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

2. Persoonlijke hygiëne en instructies

We wijzen er op dat de hierna genoemde persoonlijke hygiëne en instructie in acht moeten worden genomen.

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) vervoer, na het schoonmaken, na aanraking van derden.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.

3. Procedures en voorwaarden

 • De uitnodigingen worden verstuurd n.a.v. de aanmeldingen op de website, waarbij gemeenteleden een voorkeur aan kunnen geven voor een bepaalde datum en morgen- of middagdienst.
 • Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en gemeenteleden van 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep volgens het RIVM. Hen wordt aangeraden thuis te blijven. Mochten zij de diensten toch willen bezoeken, dan is dit op eigen risico.
 • Gezinnen houden zich aan het aantal dat ze hebben opgegeven.
 • Wanneer er na opgave er omstandigheden zijn dat men niet kan komen, wordt dit zo spoedig als mogelijk via de website of aan één van de ouderling-kerkvoogden (H. Brands of R. Post) doorgegeven, zodat er nog gelegenheid is om anderen uit te nodigen.
 • Vakantiegangers/gasten worden niet toegelaten.

4. Verkeer tijdens de dienst

 • Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal.
 • Binnenkomst wordt door koster gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Pastorale eenheden blijven bij elkaar.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Er wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.
 • Bij binnenkomst desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de koster.
 • Bij vertrek gestructureerd en op aanwijzing van de koster vertrekken uit de kerk.
 • Bij de gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en psalmboeken mee naar huis.

Bovenstaande informatie is onderdeel van het protocol dat voor onze gemeente geldt.

Mocht u vragen hebben n.a.v. het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ouderling-kerkvoogd R. Post (tel. 06-11353887) of ouderling-kerkvoogd H. Brands (tel. 06-22083482).

Door het Coronavirus was het helaas niet mogelijk om op 1 april de voorjaarsbazar te houden. Er zijn door verschillende gemeenteleden al wel acties gehouden om geld voor de kerk bijeen te brengen. De bazar is voor de kerk namelijk een belangrijke inkomstenbron. De bazarcommissie heeft daarom het idee opgevat om het van vrijdag 1 mei t/m zaterdag 30 mei mogelijk te maken om geld voor de bazar over te maken naar de kerk. Iedereen die geld heeft ingezameld door middel van acties, of geld wil overmaken ten behoeve van de bazar kan dit op verschillende manieren doen:

– Via de website:– Overmaken op de bankrekening van de Stichting Vermogensbeheer HHG Moria (NL03RABO0396 6065 20) onder vermelding van ‘Gift bazar‘.

De opbrengst zal op zaterdag 30 mei bekend gemaakt worden.

Namens de bazarcommissie alvast hartelijk bedankt!

In de komende weken zal er vanuit de Moriakerk elke woensdagavond om 19:30 uur een korte meditatie gehouden worden door ds. J.L. Schreuders. Deze zal via de livestream (dus met beeld) worden uitgezonden via de website van de kerk: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/

Berichtgeving rondom het Corona-virus

Update 12 november 2020

Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM zullen de zondagse diensten voortgang hebben. Omdat er maar een beperkt aantal kerkgangers uitgenodigd kunnen worden, is het van belang dat u zich vooraf aanmeldt via deze website. U kunt u aanmelden door hier te klikken. Wanneer u uitgenodigd wordt om een dienst te bezoeken, zult u hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen. Wij vragen u vriendelijk doch dringend goed nota te nemen van de informatie die in deze e-mail staat.

LET OP: het bezoeken van de kerkdiensten is op eigen risico. Wij vragen u dringend om de kerkdiensten NIET te bezoeken wanneer u of één van uw huisgenoten klachten heeft die kunnen wijzigen op het coronavirus.

U kunt thuis meeluisteren of meekijken met de livestream via de website (https://www.hhgmoria.nl/live-stream). Als u op de livestreamknop drukt, krijgt u een foutmelding met de opmerking: bekijk deze video op YouTube. Klik dan nog een keer op deze regel om de livestream via YouTube te kunnen bekijken. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

U kunt uw collectegift via de site overmaken (https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte). Het is ook mogelijk om uw gift per bank over te maken. Dit kan naar bankrekeningnummer NL03 RABO 0396 606 520 ten name van St. Vermogensbeheer HHG Moria te Urk. Vermeld bij de omschrijving a.u.b. dat het om een gift ten behoeve van de collecte gaat.
Het overmaken van een collectegift naar de diaconie kan naar bankrekeningnummer NL26 RABO 0144 1900 87.

Hartelijke groet, en allen Gods bewarende hand en nabijheid toegebeden.

Uw en jullie kerkenraad.

PS: Kijk regelmatig op de website en deel de informatie zoveel mogelijk. De laatste update wordt in het rood weergegeven en is van toepassing!

Mocht u het nog niet opgevallen zijn. Sinds een aantal dagen is het mogelijk om via de website van de kerk collectebonnen te bestellen.
Bestellingen die op maandag binnen zijn worden dezelfde week nog op Urk gratis thuisbezorgd.

Buiten Urk word er 1,00 verzendkosten in rekening gebracht.

U kunt op de website als bezoeker bestellen zonder of met een account.
Ongeacht wat u besteld, word er voor elke transactie 0,35 in rekening gebracht. Betalen kan nu nog uitsluitend via iDEAL.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie van de website.

De bazar van 14 november heeft het  mooie bedrag van 10500,- opgehaald. We zijn na de Heere een ieder die hieraan heeft meegeholpen erg dankbaar.

Op D.V.  woensdag 10 april 2019 zal de voorjaar bazar gehouden worden in de kerk.

echtparen Urk

Het kerkelijk Platform Jeugd is ervan overtuigd dat het bewust worden van onze manier van communiceren het begin is van verandering. Niet veranderen om de verandering. Maar juist om meer inhoud te geven aan de onderlinge relatie.

Op Hervormingsdag, D.V. woensdag 31 oktober, wordt opnieuw een interkerkelijke Reformatieherdenking in de Bethelkerk gehouden. Aanvang 19.45 uur.

De opening geschiedt door ds. H. Polinder (CGK).
De eerste lezing wordt verzorgd door ds. P.C. Hoek (HHK) over ”400 jaar Dordtse Leerregels”,
terwijl drs. J. van Mourik (GG) zal ingaan op ”Wat betekenen de Dordtse Leerregels voor nu en de toekomst”.
De sluiting van de avond wordt verzorgd door ds. E.J. Terpstra (GK). Een ieder wordt opgewekt om deze Reformatieherdenking bij te wonen.

Heb je een speciaal plekje in je hart en gebed voor de vluchteling of degene die randkerkelijk of onkerkelijk leeft?
Naar aanleiding van hartelijke contacten met de evangelisatiecommissie van de Moriakerk te Emmeloord plaatsen we met vrijmoedigheid deze oproep.
Een oproep om in de 5e schoolvakantieweek (22-25 augustus) een morgen of middag of misschien een dag of zelfs dagen een handje mee te helpen.
In de ‘Sterrenbuurt’ in de ‘Moriakerk’ en het asielzoekerscentrum ‘House of Joy’ wordt de doelgroep (4-12 jarigen) in contact gebracht met het Woord.

Elke morgen wordt de dag begonnen met gebed en bijbelstudie waarna we uiteen gaan naar de verschillende locaties. Op locatie wordt het Evangelie geopend, toegelicht, bezongen en verwerkt met een leuke opdracht. Er is van alles te doen. Ook als je niet leiding geeft  kun je bijvoorbeeld heel praktisch helpen. Alle soort hulp is welkom:)
We hebben ongeveer 50 mensen nodig. Bid je mee? Werk je mee?

Geef je op bij jeugdouderling Morren
Tel.06-46463353