Op vrijdag 7 mei heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee.
De beslissingsdatum is D.V. zaterdag 29 mei.

De adres gegevens zijn:

Ds. P den ouden
Boulevard 103
2225 AB Katwijk aan Zee

Wij vragen hierin uw voorbede.

Met ingang zondag 21 maart is de manier van uitnodigen voor het bijwonen van de kerkdiensten gewijzigd.

In plaats van het aanmelden via de website, wordt u voor één van beide diensten uitgenodigd. De verdeling vindt plaats op basis van uw achternaam.

Wekelijks zal er gewisseld worden, zodat u de ene week bent uitgenodigd voor de morgendienst en de andere week voor de middagdienst.

Gemeenteleden die op zondag moeten werken, maar toch in de gelegenheid zijn om een dienst bij te wonen, kunnen zelf kiezen of ze naar de morgen- of middagdienst komen.
Dit geldt ook voor degenen die een gezin met kleine kinderen hebben en waarvan één van de ouders moet oppassen.

We doen een dringend verzoek aan de gemeente om u te houden aan het rooster, zodat iedereen één keer per zondag naar de kerk kan komen.

Rooster komende tijd:

Datum Morgendienst Middagdienst
Donderdag 13 mei A-L M-Z
Zondag 16 mei A-L M-Z
Zondag 23 mei M-Z A-L
Maandag 24 mei M-Z geen dienst
Zondag 30 mei A-L M-Z
Zondag 7 juni M-Z A-L

Het is van belang dat u goed nota neemt van onderstaande informatie:

1. Wanneer thuis blijven?

Indien u een van onderstaande 5 vragen met ‘ja’ beantwoordt, kom dan niet naar de kerkdienst.

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

2. Persoonlijke hygiëne en instructies

We wijzen er op dat de hierna genoemde persoonlijke hygiëne en instructie in acht moeten worden genomen.

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) vervoer, na het schoonmaken, na aanraking van derden.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.

3. Procedures en voorwaarden

 • Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en gemeenteleden van 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep volgens het RIVM. Hen wordt aangeraden thuis te blijven. Mochten zij de diensten toch willen bezoeken, dan is dit op eigen risico.

4. Verkeer tijdens de dienst

 • Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal.
 • Binnenkomst wordt door koster gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Pastorale eenheden blijven bij elkaar.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Er wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.
 • Bij binnenkomst desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de koster.
 • Bij vertrek gestructureerd en op aanwijzing van de koster vertrekken uit de kerk.
 • Bij de gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en psalmboeken mee naar huis.

Bovenstaande informatie is onderdeel van het protocol dat voor onze gemeente geldt.

Door het Coronavirus was het helaas niet mogelijk om op 1 april de voorjaarsbazar te houden. Er zijn door verschillende gemeenteleden al wel acties gehouden om geld voor de kerk bijeen te brengen. De bazar is voor de kerk namelijk een belangrijke inkomstenbron. De bazarcommissie heeft daarom het idee opgevat om het van vrijdag 1 mei t/m zaterdag 30 mei mogelijk te maken om geld voor de bazar over te maken naar de kerk. Iedereen die geld heeft ingezameld door middel van acties, of geld wil overmaken ten behoeve van de bazar kan dit op verschillende manieren doen:

– Via de website:– Overmaken op de bankrekening van de Stichting Vermogensbeheer HHG Moria (NL03RABO0396 6065 20) onder vermelding van ‘Gift bazar‘.

De opbrengst zal op zaterdag 30 mei bekend gemaakt worden.

Namens de bazarcommissie alvast hartelijk bedankt!

In de komende weken zal er vanuit de Moriakerk elke woensdagavond om 19:30 uur een korte meditatie gehouden worden door ds. J.L. Schreuders. Deze zal via de livestream (dus met beeld) worden uitgezonden via de website van de kerk: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/

Berichtgeving rondom het Corona-virus

 

 

Update 29 maart 2021

De uitnodiging voor de kerkdienst vind inmiddels plaats via het alfabet, zie  rooster!

LET OP: het bezoeken van de kerkdiensten is op eigen risico. Wij vragen u dringend om de kerkdiensten NIET te bezoeken wanneer u of één van uw huisgenoten klachten heeft die kunnen wijzigen op het coronavirus.

U kunt thuis meeluisteren of meekijken met de livestream via de website (https://www.hhgmoria.nl/live-stream). Als u op de livestreamknop drukt, krijgt u een foutmelding met de opmerking: bekijk deze video op YouTube. Klik dan nog een keer op deze regel om de livestream via YouTube te kunnen bekijken. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

U kunt uw collectegift via de site overmaken (https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte). Het is ook mogelijk om uw gift per bank over te maken. Dit kan naar bankrekeningnummer NL03 RABO 0396 606 520 ten name van St. Vermogensbeheer HHG Moria te Urk. Vermeld bij de omschrijving a.u.b. dat het om een gift ten behoeve van de collecte gaat.
Het overmaken van een collectegift naar de diaconie kan naar bankrekeningnummer NL26 RABO 0144 1900 87.

Hartelijke groet, en allen Gods bewarende hand en nabijheid toegebeden.

Uw en jullie kerkenraad.

PS: Kijk regelmatig op de website en deel de informatie zoveel mogelijk. De laatste update wordt in het rood weergegeven en is van toepassing!

Mocht u het nog niet opgevallen zijn. Sinds een aantal dagen is het mogelijk om via de website van de kerk collectebonnen te bestellen.
Bestellingen die op maandag binnen zijn worden dezelfde week nog op Urk gratis thuisbezorgd.

Buiten Urk word er 1,00 verzendkosten in rekening gebracht.

U kunt op de website als bezoeker bestellen zonder of met een account.
Ongeacht wat u besteld, word er voor elke transactie 0,35 in rekening gebracht. Betalen kan nu nog uitsluitend via iDEAL.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie van de website.

De bazar van 14 november heeft het  mooie bedrag van 10500,- opgehaald. We zijn na de Heere een ieder die hieraan heeft meegeholpen erg dankbaar.

Op D.V.  woensdag 10 april 2019 zal de voorjaar bazar gehouden worden in de kerk.

echtparen Urk

Het kerkelijk Platform Jeugd is ervan overtuigd dat het bewust worden van onze manier van communiceren het begin is van verandering. Niet veranderen om de verandering. Maar juist om meer inhoud te geven aan de onderlinge relatie.

Op Hervormingsdag, D.V. woensdag 31 oktober, wordt opnieuw een interkerkelijke Reformatieherdenking in de Bethelkerk gehouden. Aanvang 19.45 uur.

De opening geschiedt door ds. H. Polinder (CGK).
De eerste lezing wordt verzorgd door ds. P.C. Hoek (HHK) over ”400 jaar Dordtse Leerregels”,
terwijl drs. J. van Mourik (GG) zal ingaan op ”Wat betekenen de Dordtse Leerregels voor nu en de toekomst”.
De sluiting van de avond wordt verzorgd door ds. E.J. Terpstra (GK). Een ieder wordt opgewekt om deze Reformatieherdenking bij te wonen.