20 augustus 2023

Genesis 43:9 – “Keerpunt in het leven voor Gods aangezicht”

Predikant:

Tekst: Genesis 43:9
9. Ik zal borg voor hem zijn; van mijn hand zult gij hem eisen; indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben.

Thema: "Keerpunt in het leven voor Gods aangezicht"
1. Jakob's wantrouwen
2. Juda's keuze
3. Israëls buigen