Tekst: 2 Timotheüs 1:12 en 14 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben…