23 december 2018

Johannes 1:15-18

Predikant:

15. Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.