21 augustus 2022

Markus 9:24 – “Het parlement van de ziel”

En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.

Thema: “Het parlement van de ziel”
1) de beraadslaging
2) de stemming
3) de bevestiging