5 november 2023

Prediker 1:1-3 – “De woorden van Prediker”

Predikant:

Tekst: Prediker 1:1-3
1. De woorden van den Prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
2. IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
3. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon?

Thema: "De woorden van Prediker"
1. Even voorstellen
2. Een stevige binnenkomer
3. Een pittige vraag