25 juni 2023

Psalm 23:4-5a – “Gij zijt met mij”

Tekst: Psalm 23:4-5a
4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5a. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders

Thema: “Gij met mij”
1. Het begin
2. Het dal
3. Stok, staf en tafel