13 juni 2021

Romeinen 8:22-23

22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe.
23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.