10 oktober 2021

Titus 2:11-13

Predikant:

11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen,
12. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;