De bazar heeft het mooie bedrag van 11.100 euro opgebracht. Na de Heere worden allen die een bijdrage hebben geleverd d.m.v. acties en giften hartelijk bedankt.