Handelingen 2:1-3

23 mei 2021
1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen…