Johannes 21:6a

18 april 2021
6a. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.