Filippenzen 4:6-7

9 februari 2022
6. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. 7. En de vrede Gods, die alle verstand…

Daniël 9:19

9 februari 2022
19. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet; om Uws Zelfs wil, o mijn God; want Uw stad en Uw volk…