Genesis 48:14

15 september 2019
14. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestuurde…

Johannes 14:21

15 september 2019
21. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en…

Handelingen 8:26-40

30 juni 2019
26. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.…

Psalm 40:2-5

29 juli 2018
2. Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord. 3. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald,…

Openbaring 16:8-11

29 juli 2018
8. En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. 9 .En de mensen werden verhit met grote…