Romeinen 8:17

21 juni 2020
17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt…

2 Koningen 6:8-23

3 november 2019
8. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël, en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. 9. Maar de…

Lukas 1:74

23 december 2018
74. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.

Jeremia 48:31a, 32a en 36

26 augustus 2018
31a. Daarom zal Ik over Moab huilen 32a. Boven het geween van Jaezer zal Ik u bewenen 36. Daarom zal Mijn hart over Moab getier maken als de fluiten; ook…