Lukas 1:74

23 december 2018
74. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.

Jeremia 48:31a, 32a en 36

26 augustus 2018
31a. Daarom zal Ik over Moab huilen 32a. Boven het geween van Jaezer zal Ik u bewenen 36. Daarom zal Mijn hart over Moab getier maken als de fluiten; ook…