Lukas 8:48

3 februari 2019
48. En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

Lukas 14:16-17

16 september 2018
16. Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. 17. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om…