Lukas 10:25, 30 en 37

zondag, augustus 25, 2019
25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 30. En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam…

Hooglied 4:16

zondag, juni 23, 2019
16. Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!

Hooglied 1:5-6

zondag, juli 15, 2018
5. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. 6. Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat…