Jesaja 45:15

17 september 2023
Tekst: Jesaja 45:15 Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.

Amos 3:8

17 september 2023
Tekst: Amos 3:8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?