Habakuk 2:14

1 augustus 2021
14. Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekenne, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

2 Koningen 6:1-7

1 augustus 2021
1. En de kinderen der profeten zeiden tot Elísa: Zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons te eng. 2. Laat ons toch tot aan…