Hosea 3:2

7 juli 2019
2. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.