1 Samuël 23:16, 19 en 27

15 augustus 2021
16. Toen maakte zich Jónathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud; en hij versterkte zijn hand in God. 19. Toen togen de Zifieten…

Hooglied 5:16

15 augustus 2021
16. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van Jeruzalem.

Hooglied 4:7-8a

4 juli 2021
7. Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. 8a. Bij Mij van den Libanon af, o bruid, kom bij Mij van den Libanon af;

Richteren 15:16-19

24 november 2019
16. Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebak, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik duizend man geslagen. 17. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo…

Hosea 3:2

7 juli 2019
2. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.