Handelingen 7:51 en 55

16 september 2018
51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. 55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en…