Lukas 14:7-24

17 november 2019
7. En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkoren, zeggende tot hen: 8. Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet…