Johannes 16:13-14

9 mei 2021
13. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat…

Johannes 13:1-10

14 maart 2021
Jezus wast de voeten van Zijn discipelen - de liefde die Hij toont - het onderwijs dat Hij daarbij geeft 1. En vóór het feest van het pascha, Jezus wetende…