22 december 2019

1 Petrus 1:7b-8

Predikant:

7b. in de openbaring van Jezus Christus;
8 Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;