22 september 2019

2 Kronieken 31:7-8

Predikant:

7. In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij.
8. Toen nu Jehizkía en de vorsten kwamen en die hopen zagen, zegenden zij den HEERE en Zijn volk Israël.