Zefanja 2:7

27 oktober 2019
7. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de…

Zefanja 2:1-3

13 oktober 2019
1. Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt; 2. Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van…

Zefanja 1:12

6 oktober 2019
12. En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die…

2 Kronieken 32:25-26

29 september 2019
25. Maar Jehizkía deed geen vergelding naar de weldaad, aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. 26.…

2 Kronieken 31:7-8

22 september 2019
7. In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij. 8. Toen nu Jehizkía en de vorsten kwamen en…