Jesaja 37:35

18 augustus 2019
35. Want Ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om Mijnentwil en om Davids, Mijns knechts wil.