18 mei 2023

2 Timotheüs 1:12 en 14

Predikant:

Tekst: 2 Timotheüs 1:12 en 14
12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
14. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.