15 april 2018

2 Timotheüs 4:6-8

Predikant:
Passage: 2 Timotheüs 4:6-8

6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;
8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.