2 Timotheüs 4:6-8

15 april 2018
6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb…