4 september 2022

2 Timotheüs 4:7-8 – “Het einde van de reis in zicht”

Predikant:

7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;
8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben.

Thema: "Het einde van de de reis in zicht"

1) Terugkijken
2) Vooruitkijken
3) Om je heen kijken