1. Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Thema: "Dorst naar…