5 maart 2023

Exodus 12:13 – “Het teken van de bescherming achter het bloed”

Predikant:
Soort Dienst:

Thema: “Veilig achter het bloed”
1. De engel
2. Het lam
3. Het kind

Tekst: Exodus 12:13
13. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.