8 januari 2023

Exodus 17:15-16 – “De HEERE is onze Banier”

Predikant:

15. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De HEERE is mijn Banier.
16. En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht.

Thema: "De HEERE is onze Banier"
1. De hand van Amalek
2. De hand van Mozes
3. De hand van God